Kryzysowy Telefon Zaufania

116 123

czynny codziennie w godzinach 14:00-22:00
numer bezpłatny

Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum ITAKA

22 654 40 41

czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach 17:00-20:00

Poradnie zdrowia psychicznego

Do poradni zdrowia psychicznego można zgłosić się w celu odbycia konsultacji z psychologiem lub psychiatrą. W pilnych przypadkach zapewniają przyjęcie przez lekarza w chwili zgłoszenia. Wystarczy ubezpieczenie w NFZ.

Lista placówek

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna

22 425 98 48

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-20:00 i w soboty w godzinach 15:00-17:00
opłata zgodnie z cennikiem operatora telefonicznego

Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym. Ośrodki działają całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Zgłaszać się można osobiście lub telefonicznie. Wszelka pomoc udzielana w ośrodku interwencji kryzysowej jest nieodpłatna.

Lista ośrodków interwencji kryzysowej